WAR AND PEACE – WYMIANA MŁODZIEŻY NA SŁOWACJI

Mieliśmy okazję współtworzyć i uczestniczyć w wymianie młodzieży na Słowacji.

Grupa Nieformalna “Change Yourself” postanowiła podjąć działanie na rzecz pokoju na świecie organizując wymianę dla młodzieży z 5 krajów, chcąc przy tym wzmocnić ich kompetencje w zakresie budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów i skutecznej komunikacji. Takie kompetencje są podstawą konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i budowania postawy tolerancji. Do udziału w wymianie zostali zaproszeni uchodźcy z krajów dotkniętych wojną. 
Posłużyliśmy się fotografią, jako skutecznym narzędziem do ukazania procesów zmian społecznych. Dzięki temu projekt zyska w dalszej perspektywie głębię i dotrze do szerszej publiczności.
Celem projektu było pokazanie młodym ludziom korzyści wynikających z pokoju i demokracji. Mamy nadzieję, że jednym z rezultatów będzie zmiana wartości młodych ludzi, którzy propagować będą pokojowe rozwiązywanie konfliktów.

Read More

WYMIANA MŁODZIEŻY – YOUNG PHOTOGRAPHERS VS. DEFORESTATION

Relacja uczestnika z partnerskiego projektu wymiany młodzieży “Young Photographers vs. Deforestation”, który odbył się w Moeciu de Jos w Rumunii.

“Niesamowite przeżycie! – Właśnie te słowa opisują projekt Young Photographers vs Deforestation, który dobył się w rumuńskiej miejscowości Moeciu de jos. Fotografia, ekologia, piękne krajobrazy oraz wspaniali, przesymapatyczni i gotowi do działania ludzie! Kolejny raz w głowie gości myśl – erasmus + rządzi! Zaczyajmy więc! Pierwszy dzień to oczywiście zapoznanie i masa śmiechu podczas teambuildingu i zapamiętywania imion, do tego organizatorzy przedstawili nam grafik na cały tydzień i okazało się że od razu zaczynamy. Aparaty w dłoń! Profesjonalny fotograf już czeka, żeby pokazać nam podstawy obsługi manualnych ustawień i zaznajomić z zasadami robienia ciekawych zdjęć.

Read More

GREENSOLUTION – film z wymiany

Projekt „Greensolution” dofinansowany został ze środków Programu Erasmus+ w ramach umowy 2016-2-PL01-KA105-027147 i realizowany jest przez grupę nieformalną Inicjatywa Tatrzańska

GREENSOLUTION

Ostatniego dnia projektu „Greensoultion” odbyła się oficjalna uroczystość rozdania Certyfikatów Youthpass. Youthpass, stworzony specjalnie na potrzeby programu Erasmus+, jest ważnym narzędziem autoewaluacji własnego procesu uczenia się pozaformalnego uczestników działań. Daje możliwość oceny i reflekcji nad własnym procesem uczenia się. Forma oparta na ośmiu kluczowych kompetencjach motywuje i umożliwia systematyczną refleksję nad uzyskanymi umiejętnościami, a także ułatwia dialog z osobą wspierającą uczenie się czy uczestnikiem projektu.

Read More

GREENSOLUTION

Jednym z wyzwań współczesnego świata jest  żyć w harmonii z naszym środowiskiem. Jako jednostki eksploatujące w znacznym stopniu zasoby naturalne powinniśmy nauczyć się, jak czynić to rozważnie, mając na uwadze długotrwałe konsekwencje, przez które nasza aktywność może wpływać na przyszłe pokolenia. Podczas realizacji projektu posłużymy się metodami twórczymi, wprowadzając interaktywne warsztaty, badania terenowe, spotkania z lokalnymi władzami, prezentacje i dyskusje uczestników wymiany, które pozwolą uczestnikom rozwijać swoją wiedzę, kompetencje oraz dzielić się doświadczeniami. Dyskusję dotykać będą tematyki ekologicznej, aby tym samym rozwijać indywidualne podejście uczestników do tematyki zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, a także wolontariatu młodzieży.

Read More