NEWERA – relacja uczestników

“The first benefit from participating in the project is the useful information about the rural areas in European Union, how to develop our own business and how become an entrepreur. The second which is the most important in my opinion is the interaction and discussions that took place between the participants from the 8 participating countries makes you get a real image about the level of collaboration between sectors, entrepreneurship and sustanaible development in your country if compared to the global one. Now i believe that my country is in a good level so this is a great benefit really. Third and the last that i get to know new people with different mentalities from different cultures that really affects my character and my way of thinking and maybe interaction in this age when am about to start my real career may change and promote my vision for my future…” Viki, Slovakia

Read More

NEWERA – cd

Kurs szkoleniowy przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Dzisiejszego dnia uczestnicy wzięli udział w warsztacie podczas którego omawiane były kwestie produkcji w środowiskach lokalnych.  W grupach zadaniowych uczestnicy wymieniali się wiedzą, stworzyli plakaty – mind mapingu, na których rozrysowali możliwości, przeszkody oraz skutki produkcji  w swoich krajach w środowiskach lokalnych.

Read More

New Entrepreneurs in Rural Areas – START

Europejska Fundacja Edukacji i Rozwoju ruszyła z nowym projektem z zakresu edukacji pozaformalnej oraz innowacyjnych metod nauczania młodzieży w ramach programu Erasmus+. Kurs szkoleniowy zakłada zrealizowanie takich celów jak wyposażenie pracowników młodzieżowych w   odpowiednie narzędzia i umiejętności aktywizujące młodych w społecznościach lokalnych, wspierające przedsiębiorcze postawy oraz promocję samozatrudnienia młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich.

Read More

NEWERA – INFOPACK

Zapraszamy do zapoznania się z infopackiem projektu New Entrepreneurs In Rural Areas. LINK

New Entrepreneurs in Rural Areas

W dniach 24 – 31 października w miejscowości Poronin rozpocznie się kurs szkoleniowy “New Entrepreneurs in Rural Areas”. W ramach działań z zakresu edukacji pozaformalnej chcemy wzbogacić młodzież o wiedzę z przedsiębiorczości, utrzymania gospodarstwa i wykorzystywania możliwości, jakie daje Unia Europejska.

Read More