Aktualności

Uroczyste podsumowanie projektu “Europa, Rozwój, Mechanika”

W dniu 04.12.2017 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku odbyło się uroczyste podsumowanie projektu “Europa, Rozwój, Mechanika”. W ramach tego przedsięwzięcia 63 uczniów klas drugich i trzecich technikum o profilu technik mechanik, technik pojazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów samochodowych z Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku, 8 uczniów z Zespołu Szkół w Krzepicach kształcących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz 6 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku uczących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych

Read More

Podsumowanie mobilności projektu “Europa, Rozwój, Mechanika”

Zwieńczeniem realizowanego działania będzie oficjalne rozdanie certyfikatów, potwierdzających zdobytą wiedzę, umiejętności oraz kompetencje podczas stażu.

Uroczystość, na którą serdecznie zapraszamy, odbędzie się 4 grudnia br. w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku.

“Europa, Rozwój, Mechanika” Projekt w Grecji

W ramach projektu “Europa, Rozwój, Mechanika ”  63 uczniów  klas drugich i trzecich technikum o profilu technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, Zespołu Szkół nr  1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku ,  8 uczniów Zespołu Szkół  w  Krzepicach  kształcących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych  oraz  6 uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. ks. Jana Długosza  w Kłobucku uczących się w  zawodzie  mechanik pojazdów samochodowych przebywało na praktykach zawodowych  w Grecji w terminie  od 19.10.2017 do

Read More

WAR AND PEACE – WYMIANA MŁODZIEŻY NA SŁOWACJI

Mieliśmy okazję współtworzyć i uczestniczyć w wymianie młodzieży na Słowacji. Grupa Nieformalna “Change Yourself” postanowiła podjąć działanie na rzecz pokoju na świecie organizując wymianę dla młodzieży z 5 krajów, chcąc przy tym wzmocnić ich kompetencje w zakresie budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów i skutecznej komunikacji. Takie kompetencje są podstawą konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i budowania postawy tolerancji. Do udziału w wymianie zostali zaproszeni uchodźcy z krajów dotkniętych wojną. 

Read More

“EUROPA, ROZWÓJ, MECHANIKA”

“Europa, Rozwój, Mechanika” o numerze 2017-1-PL01-KA102-037021 w ramach projektu “Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. 
Zapraszamy do obserwacji działań bezpośrednio na fan page’u projektu.

https://www.facebook.com/euromech2017/

WYMIANA MŁODZIEŻY – YOUNG PHOTOGRAPHERS VS. DEFORESTATION

Relacja uczestnika z partnerskiego projektu wymiany młodzieży “Young Photographers vs. Deforestation”, który odbył się w Moeciu de Jos w Rumunii.

“Niesamowite przeżycie! – Właśnie te słowa opisują projekt Young Photographers vs Deforestation, który dobył się w rumuńskiej miejscowości Moeciu de jos. Fotografia, ekologia, piękne krajobrazy oraz wspaniali, przesymapatyczni i gotowi do działania ludzie! Kolejny raz w głowie gości myśl – erasmus + rządzi! Zaczyajmy więc! Pierwszy dzień to oczywiście zapoznanie i masa śmiechu podczas teambuildingu i zapamiętywania imion, do tego organizatorzy przedstawili nam grafik na cały tydzień i okazało się że od razu zaczynamy. Aparaty w dłoń! Profesjonalny fotograf już czeka, żeby pokazać nam podstawy obsługi manualnych ustawień i zaznajomić z zasadami robienia ciekawych zdjęć.

Read More

EUROPA, ROZWÓJ, MECHATRONIKA – ZAKOŃCZENIE

Staż “Europa, Rozwój, Mechatronika” o numerze 2016-1-PL01-KA102-025667 dofinansowany z programu Erasmus Plus, Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego realizowany był przy współpracy z organizacją goszczącą w lokalnych firmach z branży mechanicznej i mechatronicznej, zlokalizowanych w rejonie Riwiery Olimpijskiej (północna Grecja). Realizacja programu stażowego była dla uczniów okazją do rozwoju kompetencji zawodowych poprzez obserwację greckich pracowników, zajęcia praktyczne pozwalające na utrwalenie wiedzy teoretycznej i zdobycie realnego doświadczenia w pracy w zawodzie. Organizacja goszcząca zaoferowała program kształcenia umożliwiający indywidualne podejście do potrzeb i oczekiwań każdego z praktykantów, wspierała proces nabywania kompetencji w porozumieniu z pracodawcami. Dużą uwagę skupili na nauce sposobów wykrywania usterek, opisywania problemów oraz wypracowaniu metod dojścia do ich rozwiązania.

Read More

GREENSOLUTION – film z wymiany

Projekt „Greensolution” dofinansowany został ze środków Programu Erasmus+ w ramach umowy 2016-2-PL01-KA105-027147 i realizowany jest przez grupę nieformalną Inicjatywa Tatrzańska

GREENSOLUTION

Ostatniego dnia projektu „Greensoultion” odbyła się oficjalna uroczystość rozdania Certyfikatów Youthpass. Youthpass, stworzony specjalnie na potrzeby programu Erasmus+, jest ważnym narzędziem autoewaluacji własnego procesu uczenia się pozaformalnego uczestników działań. Daje możliwość oceny i reflekcji nad własnym procesem uczenia się. Forma oparta na ośmiu kluczowych kompetencjach motywuje i umożliwia systematyczną refleksję nad uzyskanymi umiejętnościami, a także ułatwia dialog z osobą wspierającą uczenie się czy uczestnikiem projektu.

Read More

EUgoesWISELY – relacja uczestnika

Na początku grudnia, wraz z Olą, Zuzią i Dorotą miałam przyjemność uczestniczyć w projekcie szkoleniowym “EUgoesWISELY”, który odbył się w ramach programu Erasmus+ w Novi Marof (Chorwacja). Poprzez różne warsztaty w trakcie 1,5 tygodnia pogłębiałyśmy naszą wiedzę na temat przedsiębiorczości społecznej, która jest postrzegana jako narzędzie do osiągnięcia zmian (połączonych bezpośrednio z przedsiębiorczością) w społeczeństwie.

Read More

Spotkanie w OSP w Poroninie

W ramach promocji realizowanych przez nas działań oraz programów skierowanych do młodych ludzi, spotkaliśmy się z młodzieżą z Poronina w siedzibie lokalnej OSP. Spotkanie było okazją do podzielenia się naszymi doświadczeniami, opowiedzenia o realizowanych projektach, zachęcenia do włączenia się w działania. Młodzież dowiedziała się jakie możliwości dają im programy takie jak Erasmus+, uzyskała odpowiedzi na swoje pytania dotyczące zasad ich funkcjonowania. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji zdjęciowej poniżej!

Read More

NEWERA – relacja uczestników

“The first benefit from participating in the project is the useful information about the rural areas in European Union, how to develop our own business and how become an entrepreur. The second which is the most important in my opinion is the interaction and discussions that took place between the participants from the 8 participating countries makes you get a real image about the level of collaboration between sectors, entrepreneurship and sustanaible development in your country if compared to the global one. Now i believe that my country is in a good level so this is a great benefit really. Third and the last that i get to know new people with different mentalities from different cultures that really affects my character and my way of thinking and maybe interaction in this age when am about to start my real career may change and promote my vision for my future…” Viki, Slovakia

Read More

GREENSOLUTION

Jednym z wyzwań współczesnego świata jest  żyć w harmonii z naszym środowiskiem. Jako jednostki eksploatujące w znacznym stopniu zasoby naturalne powinniśmy nauczyć się, jak czynić to rozważnie, mając na uwadze długotrwałe konsekwencje, przez które nasza aktywność może wpływać na przyszłe pokolenia. Podczas realizacji projektu posłużymy się metodami twórczymi, wprowadzając interaktywne warsztaty, badania terenowe, spotkania z lokalnymi władzami, prezentacje i dyskusje uczestników wymiany, które pozwolą uczestnikom rozwijać swoją wiedzę, kompetencje oraz dzielić się doświadczeniami. Dyskusję dotykać będą tematyki ekologicznej, aby tym samym rozwijać indywidualne podejście uczestników do tematyki zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, a także wolontariatu młodzieży.

Read More

NEWERA – cd

Kurs szkoleniowy przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Dzisiejszego dnia uczestnicy wzięli udział w warsztacie podczas którego omawiane były kwestie produkcji w środowiskach lokalnych.  W grupach zadaniowych uczestnicy wymieniali się wiedzą, stworzyli plakaty – mind mapingu, na których rozrysowali możliwości, przeszkody oraz skutki produkcji  w swoich krajach w środowiskach lokalnych.

Read More

New Entrepreneurs in Rural Areas – START

Europejska Fundacja Edukacji i Rozwoju ruszyła z nowym projektem z zakresu edukacji pozaformalnej oraz innowacyjnych metod nauczania młodzieży w ramach programu Erasmus+. Kurs szkoleniowy zakłada zrealizowanie takich celów jak wyposażenie pracowników młodzieżowych w   odpowiednie narzędzia i umiejętności aktywizujące młodych w społecznościach lokalnych, wspierające przedsiębiorcze postawy oraz promocję samozatrudnienia młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich.

Read More

EU goes WISELY – zaproszenie do uczestnictwa

Już za 2 miesiące rozpocznie się kurs szkoleniowy realizowany w Chorwacji przez naszych partnerow z Mladi za Marof “EU goes With Innovative Social Entrepreneurship Led by Youth”. Mobilność będzie miała miejsce w dn. 3.-11.12.2016. w Novym Marofie, Croatia. Zapraszamy do wzięcia udziału. Zgłoszeń można dokonywać poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie (zakładka kontakt). W treści wiadomości prosimy opisać swoje doświadczenia w pracy z młodzieżą oraz motywacje do wzięcia udziału w działaniu. Do dn. 30.10.2016 odpowiemy zakwalifikowanym osobom.

Read More

NEWERA – INFOPACK

Zapraszamy do zapoznania się z infopackiem projektu New Entrepreneurs In Rural Areas. LINK

Projekt „Europa, Rozwój, Mechatronika”

W dniach 14 – 27.09.2016 w projekcie „Europa, Rozwój, Mechatronika” udział wzięli uczniowie na co dzień uczęszczający do Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika. Grupa 30 osób wyjechała na 2 tygodniowy staż do Grecji, gdzie mogła nie tylko sprawdzić swoją wiedzę, lecz także nauczyć się i doświadczyć nowego.

Kryterium naboru uczniów były uzyskane wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych i ocena z zachowania. Uczniowie zakwalifikowani do projektu mieli przy tym obowiązek uczestniczyć w zajęciach z przygotowania pedagogicznego, kulturowego i językowego, które poprzedzały wyjazd na praktyki zagraniczne.

“Europa, Rozwój, Mechatronika”

“Europa, Rozwój, Mechatronika” o numerze w ramach programu Erasmus Plus –  Mobilność edukacyjna uczniów oraz kadry kształcenia zawodowego sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe
Zapraszamy do obserwacji działań bezpośrednio na fan page’u projektu. https://www.facebook.com/EURMECH/

New Entrepreneurs in Rural Areas

W dniach 24 – 31 października w miejscowości Poronin rozpocznie się kurs szkoleniowy “New Entrepreneurs in Rural Areas”. W ramach działań z zakresu edukacji pozaformalnej chcemy wzbogacić młodzież o wiedzę z przedsiębiorczości, utrzymania gospodarstwa i wykorzystywania możliwości, jakie daje Unia Europejska.

Read More

Kontynuacja projektu “Europa, Rozwój, Mechatronika”

Kontynuacja projektu “Europa, Rozwój, Mechatronika”!

Organizowany przez nas projekt odbywał się będzie dzięki współpracy naszej organizacji oraz partnerów z Grecji Youthfully Yours GR. Na staż wyjedzie 80 uczniów i 6 nauczycieli w trzech turach. 

Celem wyjazdu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników na stanowisku monter-mechatronik. Staż umożliwi im udział z zajęciach praktycznych z zakresu:
–  pneumatyki,
– elektropneumatyki,
– hydrauliki,
– elektrohydrauliki,
– oprogramowania
– sterowników.

Read More

EUROPA, ROZWÓJ, MECHATRONIKA – KRÓTKIE PODSUMOWANIE

Realizowany w Grecji i Portugalii projekt „Europa, Rozwój, Mechatronika” dobiegł już końca. Podczas dwutygodniowego zagranicznego stażu uczniowie  zapoznali się z zakresem i charakterem prac oraz sposobami zastosowania nowoczesnych technologii w zagranicznych firmach, jak również sami mogli wykorzystać zdobytą wiedzę z dziedziny mechatroniki, automatyki i robotyki  w praktyce. Młodzież miała również okazję dowiedzieć się czegoś więcej  o historii i kulturze krajów goszczących, dzięki licznym wycieczkom  i spotkaniom  z mieszkańcami. Wszyscy uczestnicy wrócili zadowoleni i bogatsi o nowe doświadczenia. Każdy z uczestników projektu otrzyma międzynarodowy certyfikat Europass potwierdzający odbycie zagranicznych praktyk.

Read More

EUROPA, ROZWÓJ, MECHATRONIKA – CEREMONIA WRĘCZENIA CERTYFIKATÓW

Dnia 24.06.16 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce odbędzie się oficjalne rozdanie certyfikatów, które są potwierdzeniem nabytej wiedzy i umiejętności w Grecji i Portugalii. Certyfikaty będzie rozdawać uczniom Dyrekcja szkoły, Zarząd Fundacji oraz przedstawiciele instytucji przyjmującej. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy już o 10:00.

Read More

KOLEJNY DZIEŃ Z PROJEKTU – EUROPA, ROZWÓJ, MECHATRONIKA

Dziś stażyści odwiedzili lokalną stację diagnostyczną, gdzie przeprowadza się badania techniczne pojazdów. Na początku uczniowie dowiedzieli się więcej  o specyfice działania firmy, jak również o tym, jak obsługiwać maszyny  i urządzenia na wyposażeniu zakładu. Zadaniem praktykantów było sprawdzenie stanu technicznego pojazdu według norm europejskich, m.in. zbadanie specjalnym testerem poziomu emisji spalin, sprawdzenie czy samochód jest bezpieczny w dalszej eksploatacji oraz czy posiada obowiązkowe wyposażenie, sprawdzenie zużycia amortyzatorów i stanu hamulców, a także wykonanie testu wahaczy i układu kierowniczego. Stażyści oczywiście bez problemu poradzili sobie z przydzielonymi im zadaniami.

Read More

DZIEŃ Z PROJEKTU – EUROPA, ROZWÓJ, MECHATRONIKA

Stażyści mieli dziś okazję wykazać się w profesjonalnym warsztacie samochodowym, gdzie zapoznali się z procesami serwisowania i naprawy samochodów osobowych. Więcej o specyfice warsztatu oraz zakresie oferowanych usług opowiedzieli uczniom profesjonaliści, którzy dodatkowo jeszcze wprowadzili praktykantów w obowiązujące w warsztacie zasady BHP. Po czym stażyści przystąpili do działania. Podczas stażu młodzież poznawała budowę podnośników hydraulicznych układów montowanych w urządzeniach będących na wyposażeniu zakładu. Zapoznawali się nie tylko ze sposobem działania urządzeń, ale również z diagnostyką i praktycznymi zagadnieniami z zakresu ich serwisowania. Część praktyczna została zaliczona przez uczestników stażu wzorowo!

Read More

Europa, Rozwój, Mechatronika – informacje o projekcie

Organizowany przez nas projekt odbywał się będzie dzięki współpracy Europejskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju, Youthfully Yours GR z Grecji i Mobility Friends z Portugalii. Na staż wyjedzie 74 uczniów i 6 nauczycieli w dwóch turach (39 uczniów + 3 nauczycieli i 35 uczniów + 3 nauczycieli).

Celem wyjazdu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników na stanowisku monter-mechatronik, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych. Staż umożliwi im udział z zajęciach praktycznych z zakresu:
–  pneumatyki,
– elektropneumatyki,
– hydrauliki,
– elektrohydrauliki,
– oprogramowania
– sterowników.

Read More

Europa, Rozwój, Mechatronika – relacja w Tygodniku Ostrołęckim

Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia strony Tygodnika Ostrołęckiego, który zamieścił relację ze staży wraz ze zdjęciami na swoim portalu. Artykuł można znaleźć TUTAJ

Projekt “Europa, Rozwój, Mechatronika” dofinansowany jest ze środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój w ramach umowy 2014-1-PL01-KA102-001860

ciąg PO WER i UE kolor

Europa, Rozwój, Mechatronika – galeria zdjęć

Zapraszamy do odwiedzin naszej galerii w której znajdziecie fotograficzną relację ze zrealizowanej mobilności. 

Projekt “Europa, Rozwój, Mechatronika” dofinansowany jest ze środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój w ramach umowy 2014-1-PL01-KA102-001860

ciąg PO WER i UE kolor

Europa, Rozwój, Mechatronika – spotkanie podsumowujące

14.12.2015 odbędzie się spotkanie podsumowujące pierwszą mobilność. Uczestnicy podzielą się spostrzeżeniami dotyczącymi stażu, wiedzą i doświadczeniem nabytymi podczas pobytu w Niemczech. Spotkanie będzie okazją do dowiedzenia się więcej na temat praktyk międzynarodowych oraz możliwości rozwoju kompetencji zawodowych zagranicą. Uczestnicy spotkania zapoznają się z programem grantowym oraz sposobami walidacji procesu nauczania i nabywania kompetencji za pomocą

Read More

Europa, Rozwój, Mechatronika – II GRUPA

Przypominamy, żeby w dniu wyjazdu stawić się na miejscu zbiórki pod szkołą o godzinie 6 rano. Prosimy pamietać o zabraniu niezbędnych dokumentów podróżnych (paszport, dowód osobisty) oraz karty ubezpieczenia EKUZ.

Projekt “Europa, Rozwój, Mechatronika” dofinansowany jest ze środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój w ramach umowy 2014-1-PL01-KA102-001860

ciąg PO WER i UE kolor

Europa, Rozwój, Mechatronika – I GRUPA

Przypominamy, żeby w dniu wyjazdu stawić się na miejscu zbiórki pod szkołą o godzinie 6 rano. Prosimy pamietać o zabraniu niezbędnych dokumentów podróżnych (paszport, dowód osobisty) oraz karty ubezpieczenia EKUZ.

Projekt “Europa, Rozwój, Mechatronika” dofinansowany jest ze środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój w ramach umowy 2014-1-PL01-KA102-001860

ciąg PO WER i UE kolor

Europa, Rozwój, Mechatronika – kursy przygotowawcze

Od dn. 01.10.2015 odbywać się będą przygotowania do stażu składające się z następujących modułów:

  • przygotowanie kulturowe: 20 godzin
  • przygotowanie językowe: 40 godzin
  • przygotowanie techniczne: 70 godzin

Szczegółowe informacje na temat terminów spotkań zamieszczone są na tablicy informacyjnej w szkole.

Read More

Europa, Rozwój, Mechatronika – wyniki rekrutacji

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w stażu (I GRUPA: uczestnicy 1-25, II GRUPA: uczestnicy 26-50). Wszystkich zakwalifikowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne dn. 28.09.2015 (osoby niepełnoletnie wraz z rodzicami).

Read More

Europa, Rozwój, Mechatronika – informacje o projekcie

Organizowany przez nas projekt odbywał się będzie dzięki współpracy Europejskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju, ZS Zawodowych nr 1 w Ostrołęce oraz IFN w Niemczech. Na staż wyjedzie 50 uczniów i 6 nauczycieli w dwóch turach (każda tura to 25 uczniów i 3 opiekunów).

Celem wyjazdu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników na stanowisku monter-mechatronik. Staż umożliwi im udział z zajęciach praktycznych z zakresu:
–  pneumatyki,
– elektropneumatyki,
– hydrauliki,
– elektrohydrauliki,
– oprogramowania
– sterowników.

Read More