DZIEŃ Z PROJEKTU – EUROPA, ROZWÓJ, MECHATRONIKA

Stażyści mieli dziś okazję wykazać się w profesjonalnym warsztacie samochodowym, gdzie zapoznali się z procesami serwisowania i naprawy samochodów osobowych. Więcej o specyfice warsztatu oraz zakresie oferowanych usług opowiedzieli uczniom profesjonaliści, którzy dodatkowo jeszcze wprowadzili praktykantów w obowiązujące w warsztacie zasady BHP. Po czym stażyści przystąpili do działania. Podczas stażu młodzież poznawała budowę podnośników hydraulicznych układów montowanych w urządzeniach będących na wyposażeniu zakładu. Zapoznawali się nie tylko ze sposobem działania urządzeń, ale również z diagnostyką i praktycznymi zagadnieniami z zakresu ich serwisowania. Część praktyczna została zaliczona przez uczestników stażu wzorowo!

Projekt „Europa, Rozwój, Mechatronika” dofinansowany został ze środków Programu Erasmus+ w ramach umowy 2015-1-PL01-KA102-015960.

logo_-_erasmus-300x97