Europa, Rozwój, Mechatronika – ceremonia wręczenia certyfikatów

Dnia 30.12.2015 w szkole odbędzie się oficjalne wręczenie certyfikatów potwierdzających odbycie stażu oraz certyfikatów Europass przez Dyrekcję szkoły, Zarząd fundacji oraz przedstawicieli instytucji przyjmującej. Zaczynamy o godz. 12.00 Obecność obowiązkowa.

Projekt “Europa, Rozwój, Mechatronika” dofinansowany jest ze środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój w ramach umowy 2014-1-PL01-KA102-001860

ciąg PO WER i UE kolor