Europa, Rozwój, Mechatronika – galeria zdjęć

Zapraszamy do odwiedzin naszej galerii w której znajdziecie fotograficzną relację ze zrealizowanej mobilności. 

Projekt “Europa, Rozwój, Mechatronika” dofinansowany jest ze środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój w ramach umowy 2014-1-PL01-KA102-001860

ciąg PO WER i UE kolor