Europa, Rozwój, Mechatronika – II GRUPA

Przypominamy, żeby w dniu wyjazdu stawić się na miejscu zbiórki pod szkołą o godzinie 6 rano. Prosimy pamietać o zabraniu niezbędnych dokumentów podróżnych (paszport, dowód osobisty) oraz karty ubezpieczenia EKUZ.

Projekt “Europa, Rozwój, Mechatronika” dofinansowany jest ze środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój w ramach umowy 2014-1-PL01-KA102-001860

ciąg PO WER i UE kolor