Europa, Rozwój, Mechatronika – informacje o projekcie

Organizowany przez nas projekt odbywał się będzie dzięki współpracy Europejskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju, ZS Zawodowych nr 1 w Ostrołęce oraz IFN w Niemczech. Na staż wyjedzie 50 uczniów i 6 nauczycieli w dwóch turach (każda tura to 25 uczniów i 3 opiekunów).

Celem wyjazdu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników na stanowisku monter-mechatronik. Staż umożliwi im udział z zajęciach praktycznych z zakresu:
–  pneumatyki,
– elektropneumatyki,
– hydrauliki,
– elektrohydrauliki,
– oprogramowania
– sterowników.

Stały nadzór doświadczonych mentorów dodatkowo wpłynie pozytywnie na zdobywane przez nich umiejętności. W ramach możliwości uczestnicy odwiedzą okoliczna firmę, gdzie odbędą jeden dzień praktyk. Dodatkowo wzbogaci to ich doświadczenie i wpłynie pozytywnie na motywację do dalszego działania.

Poza umiejętnościami praktyczno-technicznymi projekt będzie dla uczestników doskonałą okazją do rozwinięcia umiejętności językowych. Staż odbywał się będzie w języku niemieckim, dlatego też uczestnicy rozwiną nie tylko swoje umiejętności językowe z ogólne ale też te z zakresu słownictwa technicznego.

Poza zajęciami praktycznymi uczestnicy realizować będą również cele kulturowo edukacyjne poprzez kontakt z niemiecką młodzieżą. Pomoże to rozwinąć umiejętność pracy w międzynarodowym środowisku oraz wykształci postawy tolerancji i szacunku wobec pracy i innej kultury.

Udział w programie zwiększy kwalifikacje zawodowe uczestników oraz ich szansę na znalezienie satysfakcjonującego miejsca pracy w swoim zawodzie.

Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój w ramach umowy
2014-1-PL01-KA102-001860

ciąg PO WER i UE kolor