EUROPA, ROZWÓJ, MECHATRONIKA – KRÓTKIE PODSUMOWANIE

Realizowany w Grecji i Portugalii projekt „Europa, Rozwój, Mechatronika” dobiegł już końca. Podczas dwutygodniowego zagranicznego stażu uczniowie  zapoznali się z zakresem i charakterem prac oraz sposobami zastosowania nowoczesnych technologii w zagranicznych firmach, jak również sami mogli wykorzystać zdobytą wiedzę z dziedziny mechatroniki, automatyki i robotyki  w praktyce. Młodzież miała również okazję dowiedzieć się czegoś więcej  o historii i kulturze krajów goszczących, dzięki licznym wycieczkom  i spotkaniom  z mieszkańcami. Wszyscy uczestnicy wrócili zadowoleni i bogatsi o nowe doświadczenia. Każdy z uczestników projektu otrzyma międzynarodowy certyfikat Europass potwierdzający odbycie zagranicznych praktyk.

Projekt „Europa, Rozwój, Mechatronika” dofinansowany został ze środków Programu Erasmus+ w ramach umowy 2015-1-PL01-KA102-015960.

logo_-_erasmus-300x97