Europa, Rozwój, Mechatronika – kursy przygotowawcze

Od dn. 01.10.2015 odbywać się będą przygotowania do stażu składające się z następujących modułów:

  • przygotowanie kulturowe: 20 godzin
  • przygotowanie językowe: 40 godzin
  • przygotowanie techniczne: 70 godzin

Szczegółowe informacje na temat terminów spotkań zamieszczone są na tablicy informacyjnej w szkole.

Projekt “Europa, Rozwój, Mechatronika” dofinansowany jest ze środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój w ramach umowy 2014-1-PL01-KA102-001860

ciąg PO WER i UE kolor