Europa, Rozwój, Mechatronika – spotkanie podsumowujące

14.12.2015 odbędzie się spotkanie podsumowujące pierwszą mobilność. Uczestnicy podzielą się spostrzeżeniami dotyczącymi stażu, wiedzą i doświadczeniem nabytymi podczas pobytu w Niemczech. Spotkanie będzie okazją do dowiedzenia się więcej na temat praktyk międzynarodowych oraz możliwości rozwoju kompetencji zawodowych zagranicą. Uczestnicy spotkania zapoznają się z programem grantowym oraz sposobami walidacji procesu nauczania i nabywania kompetencji za pomocą międzynarodowych systemów certyfikacji osiągnięć (Europass). Podczas spotkania rozdane zostaną materiały promujące program PO WER oraz projekt “Europa, Rozwój, Mechatronika”. Dodatkowo zapraszamy wszystkich gimnazjalistów na sesję mechatroniczną podczas której będzie można zapoznać się z programem kształcenia realizowanym w szkole oraz z możliwościami rozwoju kompetencji zawodowych dzięki realizowanym programom praktyk. Serdecznie zapraszamy! Początek spotkania – godz. 14.

Projekt “Europa, Rozwój, Mechatronika” dofinansowany jest ze środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój w ramach umowy 2014-1-PL01-KA102-001860

ciąg PO WER i UE kolor