EUROPA, ROZWÓJ, MECHATRONIKA – ZAKOŃCZENIE

Staż “Europa, Rozwój, Mechatronika” o numerze 2016-1-PL01-KA102-025667 dofinansowany z programu Erasmus Plus, Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego realizowany był przy współpracy z organizacją goszczącą w lokalnych firmach z branży mechanicznej i mechatronicznej, zlokalizowanych w rejonie Riwiery Olimpijskiej (północna Grecja). Realizacja programu stażowego była dla uczniów okazją do rozwoju kompetencji zawodowych poprzez obserwację greckich pracowników, zajęcia praktyczne pozwalające na utrwalenie wiedzy teoretycznej i zdobycie realnego doświadczenia w pracy w zawodzie. Organizacja goszcząca zaoferowała program kształcenia umożliwiający indywidualne podejście do potrzeb i oczekiwań każdego z praktykantów, wspierała proces nabywania kompetencji w porozumieniu z pracodawcami. Dużą uwagę skupili na nauce sposobów wykrywania usterek, opisywania problemów oraz wypracowaniu metod dojścia do ich rozwiązania.

Aby potwierdzić zdobyte umiejętności, dla uczestników praktyk przygotowano certyfikaty Europass-Mobilność. Są to dokumenty wystawiane w dwóch językach: polskim i angielskim. Zwiększają one szanse na zdobycie wymarzonej pracy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.

Cel projektu:

 • Rozwój umiejętności zawodowych młodych ludzi kształcących się w specjalizacjach: monter-mechatronik, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów samochodowych.
 • Zdobycie doświadczenia zawodowego.
 • Zwiększenie szans zatrudnienia w zawodzie na rynku krajowym i europejskim.

WIEDZA

 • wzrost wiedzy o innych kulturach
 • wzrost znajomości specyfiki branży mechaniczno-mechatronicznej
 • zaznajomienie się z europejskim rynkiem pracy

UMIEJĘTNOŚCI ORAZ KOMPETENCJE

 • zwiększenie doświadczenia w praktycznym przygotowaniu do zawodu (montowanie układów pneumatycznych, elektropneumatycznych, hydraulicznych, elektrohydraulicznych oraz synchronizacja powstałych układów w odpowiednim oprogramowaniem i sterownikami);

 • wzrost umiejętności organizacji i planowania czasu

 • rozwój kompetencji językowych 

 • rozwój umiejętności pracy w międzynarodowym zespole

 • wzrost wiary we własne możliwości

 • wzrost tolerancji i zrozumienia dla różnorodności