Europa, Rozwój, Mechatronika – zgłoszenia

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego do przesyłania zgłoszeń do uczestnictwa w stażach w Niemczech. Zgłoszenia przyjmowane będą w formie elektronicznej na adres: efer@efer.org.pl. Formularze można przesyłać również do opiekunów grup wyznaczonych przez szkołę. Wzór formularza można znaleźć pod adresem: www.efer.org.pl/formularze/eurmech.doc

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń: 15.09.2015

Listy osób zakwalifikowanych do uczestnictwa zostaną wywieszone na tablicy informacyjnej w szkole do dn. 23.09.2015

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem +48 691 286 789

Projekt “Europa, Rozwój, Mechatronika” dofinansowany jest ze środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój w ramach umowy
2014-1-PL01-KA102-001860

ciąg PO WER i UE kolor