New Entrepreneurs in Rural Areas – START

Europejska Fundacja Edukacji i Rozwoju ruszyła z nowym projektem z zakresu edukacji pozaformalnej oraz innowacyjnych metod nauczania młodzieży w ramach programu Erasmus+. Kurs szkoleniowy zakłada zrealizowanie takich celów jak wyposażenie pracowników młodzieżowych w   odpowiednie narzędzia i umiejętności aktywizujące młodych w społecznościach lokalnych, wspierające przedsiębiorcze postawy oraz promocję samozatrudnienia młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają kompleksową wiedzę na temat możliwości rozwoju oraz zarządzania działalnością, prowadzenia działań marketingowych oraz podstaw finansów w mikroprzedsiębiorstwie na terenach wiejskich w krajach Unii Europejskiej.

Projekt rozpoczyna się w dn. dzisiejszym i potrwa do 31.10.2016

Organizacje partnerskie biorące udział w projekcie:
Asociatia Oxigen
SOS Podgorica
YOUTH CENTER BIT
DARE ASSOCIATION
MeOut Association for Peace and Development
Center E8
Centrum volneho casu – Regionalne centrum mladeze
Europejska Fundacja Edukacji i Rozwoju

Projekt „New Entrepreneurs in Rural Areas” dofinansowany został ze środków Programu Erasmus+ w ramach umowy 2016-1-PL01-KA105-025366