NEWERA – cd

Kurs szkoleniowy przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Dzisiejszego dnia uczestnicy wzięli udział w warsztacie podczas którego omawiane były kwestie produkcji w środowiskach lokalnych.  W grupach zadaniowych uczestnicy wymieniali się wiedzą, stworzyli plakaty – mind mapingu, na których rozrysowali możliwości, przeszkody oraz skutki produkcji  w swoich krajach w środowiskach lokalnych.

W sesji popołudniowej uczestnicy mieli okazję zorganizować i wziąć udział w debacie na temat zasobów naturalnych, sprzedaży i  wykorzystania ziem, terenów rolnych.  Podczas dyskusji po debacie zostały wypracowane i wypisane wnioski oraz przykłady właściwych praktyk .

Jak co dzień o 18.30 rozpoczęła się ewaluacja przebiegu działań. Uczestnicy w grupach refleksji dokonali oceny tego, co im się podobało, co nie, co chcieliby zmienić oraz czego się nauczyli danego dnia. Dzięki temu mamy okazję zweryfikować, czy zaplanowany na kolejne dni działania są odpowiednie dla grupy.

Projekt „New Entrepreneurs in Rural Areas” dofinansowany został ze środków Programu Erasmus+ w ramach umowy 2016-1-PL01-KA105-025366