Nasi partnerzy

 • adres: Tbilisi, Gruzja
 • e-mail: ayu.projects@yahoo.com
 • strona www

Active Youth Union (AYU), pozarządowa organizacja non-profit, która promuje ideę nowoczesnego, zdrowego oraz wykształconego społeczeństwa. Wykorzystując metody edukacji formalnej i pozaformalnej dociera zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Organizacja działa na różnych płaszczyznach społecznych, angażując się m.in. w akcje związane z ekologią, jak również w procesy demokratyzacyjne w Gruzji i na świecie.

AGreenment

AGreenment to organizacja pozarządowa działająja w Rimini we Włoszech. Sprzyja budowaniu zaangażowania społecznego i obywatelskiego w oparciu o aktywną działalność w lokalnej społeczności. Organizacja pracuje głównie nad dwoma aspektami: zrównoważony rozwój środków, zasobów i ludzi oraz włączanie mniejszości w życie społeczne i gospodarcze. Organizacja wdraża projekty umacniające jednostkę w oparciu o zmiany gospodarcze. Promuje inicjatywy obywatelskie na polu międzynarodowym czy regionalnym.

 • adres: Erywań, Armenia
 • e-mail: grigoryeritsyan@apy.am
 • strona www

Armenian Progressive Youth (APY) jest pozarządową organizacją non-profit, której głównym cel działań stało się udzielanie wsparcia, zachęcanie oraz motywowanie młodzieży zarówno z Armenii, jak i z całego świata do większego zaangażowania społecznego. Poprzez różnego rodzaju projekty, inicjatywy oraz środki edukacji pozaformalnej APY stara się dotrzeć do młodych ludzi, by pomóc im w zdobywaniu nowych umiejętności, tym samym dając im szansę na sukces. Organizacja wierzy, że młodzież nie tylko jest przyszłością tego świata, ale również teraźniejszością!

 • adres: Sycylia, Włochy
 • e-mail: info@eprojectconsult.com
 • strona www

A Rocca to organizacja non-profit, która działa w ramach Projektu Europejskiego na rzecz młodzieży poprzez  organizację staży, praktyk, programów kulturowych, wycieczek, kursów językowych, korepetycji oraz pomocy, jakiej młodzi ludzie mogą potrzebować.  Fundacja zaangażowana jest w promowanie wzajemnego zrozumienia między różnymi kulturami i poprawę międzynarodowych stosunków, poprawę możliwości zatrudnienia młodzieży dla poprawy swoich umiejętności językowych i kompetencji międzykulturowych.

 • adres: Mussomeli, Włochy
 • e-mail: arcistrauss@arcistrauss.it
 • strona www

Associazione Culturale Strauss promuje ideę wielokulturowego i wieloetnicznego społeczeństwa przy równoczesnym zachowaniu wartości Wspólnoty Europejskiej. Organizacja działa również na rzecz młodych ludzi, pomagając się im rozwijać na wszystkich płaszczyznach. Stowarzyszenie współpracuje ze szkołami, angażuje się w edukację młodzieży z zamiarem umożliwienia młodzieży udziału w wyjazdach zagranicznych i uczestnictwa w licznych wymianach międzynarodowych. Associazione Culturale Strauss aktywnie działa również lokalnie, organizując seminaria, konferencje i wydarzenia dla lokalnej społeczności.

 • adres: Gałacz, Rumunia
 • e-mail: atic.romania@gmail.com
 • strona www

Association of Youth with Civic Initiative jest organizacją, której celem jest aktywizacja młodzieży oraz zachęcenie jej do uczestnictwa w życiu lokalnym i kultywowania narodowych tradycji. A.T.I.C. aktywnie pomaga potrzebującym w lokalnej społeczności; rodzinom z trudnościami finansowymi, starszym ludziom, a także bezrobotnym i ludziom młodym z mniejszymi szansami.

 • adres: Bitola, Macedonia
 • e-mail: bojan-bt@hotmail.com

Centre E8 jest organizacją, która poprzez swoje działania aktywizuje młodzież w Serbii. Jednymi z metod edukacji młodych ludzi są: edukacja pozaformalna, techniki dramy oraz nowatorskie kampanie. Organizacja promuje zdrowy tryb życia, równość płci i przeciwdziałanie przemocy. Centre E8 aktywnie działa już od 5 lat zarówno w międzynarodowym środowisku jak i lokalnie, organizując seminaria, spotkania młodzieży, wymiany międzynarodowe oraz stwarzając możliwości wyjazdu na wolontariat europejski w ramach programu Erasmus +.

 • adres: Chaszuri, Gruzja
 • e-mail: Coparticipant2012@gmail.com
 • strona www

Co-participant jest pozarządową organizacją, której głównym celem jest informowanie społeczeństwa o wdrażanych reformach, stanie polityki wewnętrznej i zagranicznej oraz o zmianach w polityce gospodarczej Gruzji. W tym celu organizowane są liczne spotkania, panele dyskusyjne i konferencje. Dodatkowo, Co-participant swoje działania zachęca młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności.

Dare Association

 • Consectetur adipisicing
 • Ullamco laboris
 • strona www

Dare Association to organizacja pozarządowa z Bułgarii z miejscowości Veliko Tarnovo, pracująca nad wymianami młodzieży i treningami kompetencji. Za główne cele wyznaczają umacnianie poczucia socjalizacji, ulepszenie warunków rozwoju młodzieży i osób w trudnej sytuacji ekonomicznej. Promują wolontariat międzynarodowy, a także działania na rzecz lokalnej społeczności.

 • adres: Zafferana Etnea, Włochy
 • e-mail: europalmente@outlook.it
 • strona www

EUROPALMENTE angażuje się w liczne działania non-profit, t.j. organizacja projektów, wydarzeń, akcji charytatywnych, wystaw, a także wydarzeń sportowych. Organizacja promuje integrację oraz edukację młodych ludzi. Stowarzyszenie, działając w ramach programu Erasmus+, umożliwia młodzieży zdobycie cennego doświadczenia, które wyróżni ich na rynku pracy. Organizacja w ten sposób stara się zapobiegać bezrobociu wśród młodych.

Melente

 • Consectetur adipsicing
 • Ullamco laboris

Stowarzyszenie MELENTE-PIVAS & FIII jest organizacją non-profit, której celem jest promowanie edukacji ekonomicznej, kulturalnej, artystycznej, społecznej, muzycznej wśród uczniów, studentów, osób dorosłych w rumuńskim społeczeństwie. Stowarzyszenie skupia się na wdrażaniu programów nauczania przedsiębiorczości i szkolnictwa wyższego oraz rozwój nowych koncepcji edukacji ekonomicznej – przedsiębiorczości i przywództwa.
Zespół złożony jest z profesorów i specjalistów w dziedzinie ekonomii, psychologii i pedagogiki szkoły z bogatej oferty w zakresie działalności naukowo badawczych w dziedzinie gospodarki, inicjacji i realizacji programów rozwoju, komunikacji i etyki w edukacji.

 • adres: Cluj-Napoca, Rumunia
 • e-mail: dumitrita.simion@minteforte.ro
 • strona www

Minte Forte jest organizacją non-profit, która organizuje i przeprowadza różnego rodzaju warsztaty, konferencje, szkolenia, wymiany oraz projekty i spotkania mające na celu aktywną promocję rozwoju osobistego i zdrowia psychicznego jednostki. Organizacja realizuje swoje cele poprzez psychoedukację oraz podnoszenie świadomości w społeczeństwie na temat zdrowych sposobów pracy nad własnym myśleniem, zachowaniem a także samopoczuciem.

Mladi za Marof

“Mladi za Marof“ to nasz stały już partner z Chorwacji. Organizacja zajmuję się edukacją pozaformalną grup lokalnych z każdej grupy wiekowej.  Skupiają się na wzmocnieniu kompetencji zawodowych i społecznych mieszkańców, włączając w aktywne życie społeczne grupy wykluczone. Za główne cele stawiają sobie rozwój kulturalny, podniesienie świadomości obywatelskiej i demokratycznej. Przeprowadzają liczne działania o podłożu ekologicznym, warsztaty, promocje, akcje społeczne. Ważne jest dla nich, aby młodzi ludzie wkraczający w życie byli świadomi swoich możliwości i chętni byli do aktywnego uczestnictwa w procesie zmian społecznych, czy ekonomicznych.

 • adres: Eboli, Włochy
 • e-mail: assmobydick@gmail.com
 • strona www

Moby Dick jest włoską organizacją, której głównym celem jest umożliwienie młodzieży wymiany doświadczeń również w międzynarodowym środowisku. Organizacja poprzez swoje działania promuje korzyści płynące z edukacji pozaformalnej, jak również zachęca do otwartej wymiany zdań na temat obywatelstwa europejskiego. Moby Dick współpracuje z różnymi ośrodkami edukacyjnymi, m.in. uniwersytetami i liceami. Fundacja ma bogate doświadczenie we współorganizowaniu międzynarodowych szkoleń, seminariów i wymian młodzieży.

MRUSA (Mykolo Romerio Universiteto Studentų Atstovybė – organ przedstwicielski studentów na Uniwersytecie Michała Römera)

 • adres: Wilno, Litwa
 • e-mail: tarptautiniai@mrusa.lt
 • strona www

MRUSA jest samorządową organizacją, która reprezentuje interesy studentów. Organizacja aktywnie działa na wszystkich płaszczyznach związanych z życiem akademickim, począwszy od umożliwienia studentom udziału w przeprowadzanych projektach aż do organizowania  studenckich wydarzeń i rozrywek na Uniwersytecie Michała Römera oraz poza nim. MRUSA dba również o dziedzictwo kulturowe i historyczne Litwy, a także aktywizuje studentów i zachęca do angażowania się w fascynujące i pożyteczne dla nich działania.

 • adres: Mińsk, Białoruś
 • e-mail: ngo.oip@gmail.com
 • strona www

Office for Initiatives Promotion (OIP)  jest organizacją non-profit, która aktywnie promuje większą tolerancję oraz kreatywność wśród młodzieży poprzez arteterapię czy też międzykulturowe uczenie się. OIP zajmuje się również organizacją wakacyjnych obozów dla młodzieży, różnych wydarzeń dla lokalnej społeczności, jak i programem EVS.

 • adres: Podgorica, Czarnogóra
 • e-mail: sosmladipg@gmail.com
 • strona www

Głównym celem SOS Podgorica jest przeciwdziałanie wszelkim rodzajom przemocy i dyskryminacji wobec kobiet i dzieci. Organizacja przeprowadza programy edukacyjne, świadczy pomoc i wsparcie dla ofiar przemocy, a także współpracuje z instytucjami rządowymi, walcząc o prawa kobiet. SOS Podgorica rozpoczęła również swój program – SOS Youth, angażujący młodzież w kwestie równości płci i niestosowania przemocy wobec innych.

 • adres: Kowno, Litwa
 • e-mail: tarptautinis.bendradarbiavimas@gmail.com
 • strona www

Tarptautinis Bendradarbiavimo Centras jest pozarządową organizacją non-profit, która zajmuje się głównie przygotowaniem i koordynowaniem zajęć prowadzonych metodą edukacji pozaformalnej. Członkami TBC są wolontariusze, którzy w tym celu organizują seminaria, spotkania, wymiany międzynarodowe oraz obozy sportowe. Organizacja poprzez swoje działania podnosi poczucie własnej wartości wśród młodzieży, pozwala im pracować nad swoim charakterem oraz zdolnościami kierowniczymi. TBC jest doświadczoną organizacją, która już od ponad 4 lat działa w ramach projektu Erasmus+.

 • adres: Erywań, Armenia
 • e-mail: tai.todayart@gmail.com
 • strona www

Głównym celem organizacji Today Art Initiative (TAI) stała się edukacja obywatelska młodzieży, w szczególności młodych artystów. Organizacja zachęca do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zwiększonego zaangażowania obywateli na co dzień. TAI działa w oparciu o edukację pozaformalną, organizując lokalne spotkania i seminaria, a także międzynarodowe wymiany młodzieży, wystawy czy festiwale. Wszystkie te działania mają na celu aktywizację młodych ludzi i umożliwienie im wymiany doświadczeń dotyczących życia obywatelskiego z młodzieżą z innych państw.

 • adres: Visoko, Bośnia i Hercegowina
 • e-mail: volonteribih@gmail.com
 • strona www

Youth Volunteers, pozarządowa organizacja non-profit, prowadzi głównie działania na podłożu wolontariackim i charytatywnym. Niosąc pomoc innym, szerzy podstawowe wartości demokratyczne oraz walczy o równe prawa i szanse dla wszystkich.

Youthfully Yours GR jako organizacja non-profit działa zarówno w wymiarze lokalnym, krajowym jak i europejskim. Tematyka projektów realizowanych przez grecką organizację jest bardzo zróżnicowana, począwszy od sztuki, demokracji, bezrobocia aż po działania dotyczące środowiska czy też przedsiębiorczości młodych ludzi. YYGR pracuje głównie z młodzieżą, której umożliwia liczne zagraniczne wyjazdy, ciekawe warsztaty i wymiany międzynarodowe.

 • adres: Ptuj, Słowenia
 • e-mail: info@drustvo-zoja.si
 • strona www

Stowarzyszenie ZOJA jako pozarządowa organizacja non-profit działa głównie na rzecz środowiska, zajmując się odnawialnymi źródłami energii i wydajnością energetyczną. Poza tym organizacja wspiera przedsiębiorców na rynku europejskim i lokalnym, korzystając z metod międzynarodowych dialogów i szkoleń, by pomóc im stworzyć firmy przyjazne środowisku. ZOJA organizuje również seminaria i prelekcje dla lokalnych społeczności, na których przekazywana jest wiedza o sposobach oszczędzania energii i wpływie zanieczyszczeń na środowisko.