Projekt „Europa, Rozwój, Mechatronika”

W dniach 14 – 27.09.2016 w projekcie „Europa, Rozwój, Mechatronika” udział wzięli uczniowie na co dzień uczęszczający do Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika. Grupa 30 osób wyjechała na 2 tygodniowy staż do Grecji, gdzie mogła nie tylko sprawdzić swoją wiedzę, lecz także nauczyć się i doświadczyć nowego.

Kryterium naboru uczniów były uzyskane wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych i ocena z zachowania. Uczniowie zakwalifikowani do projektu mieli przy tym obowiązek uczestniczyć w zajęciach z przygotowania pedagogicznego, kulturowego i językowego, które poprzedzały wyjazd na praktyki zagraniczne.

Projekt ma promować mobilność wśród przyszłych pracowników na europejskim rynku pracy oraz umożliwiać wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Głównym celem projektu było zdobycie wiedzy niezbędnej w wykonywaniu zawodu mechatronika oraz rozwijanie umiejętności zawodowych w przedsiębiorstwach o wysokim standardzie i działających w wymiarze europejskim.

Szkolenie pod okiem profesjonalistów zwiększyło ich szansę na lokalnym, krajowym czy europejskim rynku pracy, jako wykwalifikowanej kadry pracowniczej, lecz także pozwolił znacznie rozwinąć ich kompetencje miękkie.