Uroczyste podsumowanie projektu “Europa, Rozwój, Mechanika”

W dniu 04.12.2017 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku odbyło się uroczyste podsumowanie projektu “Europa, Rozwój, Mechanika”. W ramach tego przedsięwzięcia 63 uczniów klas drugich i trzecich technikum o profilu technik mechanik, technik pojazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów samochodowych z Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku, 8 uczniów z Zespołu Szkół w Krzepicach kształcących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz 6 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku uczących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych przebywało na praktykach zawodowych w Grecji. 

W trakcie spotkania uczniowie omówili poszczególne etapy realizacji projektu. Wspominali rekrutację, ogłoszenie wyników, przygotowania do wyjazdu: zajęcia z języka angielskiego, przygotowanie teoretyczne, kulturowe oraz pedagogiczne. Nauczyciele zreferowali wyniki ewaluacji projektu – wzrost wiedzy praktycznej oraz uzyskanie swobody w komunikowaniu się w języku angielskim.

Uczniowie omówili przebieg praktyk zagranicznych oraz program kulturalny, jaki został zapewniony przez Partera Zagranicznego. Wyświetlono prezentacje multimedialne, krótkie filmy o stażach oraz zdjęcia z całego przedsięwzięcia. Uroczystość ta dawała uczestnikom możliwość wymiany doświadczeń, dzielnie się rezultatami projektu z innymi zainteresowanymi uczniami oraz zachęcenie kolegów/koleżanek do udziału w podobnych projektach. Na spotkaniu pojawili się goście specjalni – przedstawiciele władz lokalnych, przedsiębiorcy oraz media. Była to okazja do rozpowszechnienia rezultatów projektu na poziomie regionalnym. 

Na zakończenie Dyrektorzy szkół podsumowali spotkanie, wręczyli stażystom certyfikaty potwierdzające udział w stażu.  Każdy z uczestników praktyk otrzymał certyfikaty zawierające potwierdzenie zdobytych umiejętności, zarówno tych zawodowych jak i społecznych, certyfikaty odbycia stażu wystawione przez Organizację Goszczącą. 

Dziękujemy Dyrekcji Zespołów Szkół, zaproszonym gościom, uczestnikom projektu za udział w spotkaniu.