WAR AND PEACE – WYMIANA MŁODZIEŻY NA SŁOWACJI

Mieliśmy okazję współtworzyć i uczestniczyć w wymianie młodzieży na Słowacji. Grupa Nieformalna “Change Yourself” postanowiła podjąć działanie na rzecz pokoju na świecie organizując wymianę dla młodzieży z 5 krajów, chcąc przy tym wzmocnić ich kompetencje w zakresie budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów i skutecznej komunikacji. Takie kompetencje są podstawą konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i budowania postawy tolerancji. Do udziału w wymianie zostali zaproszeni uchodźcy z krajów dotkniętych wojną. 

Posłużyliśmy się fotografią, jako skutecznym narzędziem do ukazania procesów zmian społecznych. Dzięki temu projekt zyska w dalszej perspektywie głębię i dotrze do szerszej publiczności.
Celem projektu było pokazanie młodym ludziom korzyści wynikających z pokoju i demokracji. Mamy nadzieję, że jednym z rezultatów będzie zmiana wartości młodych ludzi, którzy propagować będą pokojowe rozwiązywanie konfliktów.