WYMIANA MŁODZIEŻY – STOP EXTREMISM – SŁOWACJA

Wymiana młodzieży “Stop extremizm” odbędzie się od 4 do 11 listopada 2017 r. w miejscowości Zlata Idka na Słowacji. W ramach tego projektu 35 uczestników ze Słowacji, Polski, Turcji i Rumunii i Węgier skoncentruje się i omówi temat ekstremizmu – głównych cechach, typach i powodach istnienia.
Celem projektu jest wzmocnienie umiejętności krytycznego myślenia młodzieży względem mediów, internetu
i sieci społecznościowych. 
Projekt koncentruje się na budowaniu postawy tolerancji, zrozumienia poprzez międzynarodową współpracę młodzieży. Podczas tego projektu również pojawi się pplk. Mgr. Ľubomír Kopčo, Dyrektor Policji Kryminalnej KR PZ Košice. Zaprezentuje swój punkt widzenia na temat ekstremizmu w Europie. 
Ten projekt dotyczyć będzie także kompetencji cyfrowych – tworzenia filmu. Uczestnicy będą mieli 3 podstawowe
warsztaty, które będą koncentrować się na nagrywaniu filmów, montażu i obsługi oprogramowania.